Spinningowe Mistrzostwa Szczecinka 2021!

Szanowne Wędkarki, Szanowni Wędkarze! Wrzesień to miesiąc kiedy drapieżniki wzmagają swoją aktywność, tak więc zapraszamy Was do udziału w Otwartych Mistrzostwach Szczecinka w Wędkarstwie Spinningowym. Rywalizacja ta odbędzie się 12 września bieżącego roku, na wodach jeziora Trzesiecko. Centrum zawodów będzie stanica wędkarska, przy ulicy … Czytaj więcej

OPŁATY PZW za WĘDKOWANIE 2021

Informujemy, że opłaty za wędkowanie w Okręgu Koszalin na rok 2021 oraz opłaty za wędkowanie na rzece Parsęt i jej dopływach można dokonywać w siedzibie SzLOT, przy ul. Kościuszki 22 w Szczecinku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – … Czytaj więcej

Kurs na patent sternika motorowodnego 2021

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego. Będzie również prowadzony osobny kurs holowania obiektu za motorówką. Cena każdego z kursów zawiera: wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku … Czytaj więcej

DZIEŃ WĘDKARZA!

Szanowne Wędkarki, Szanowni Wędkarze, Szanowni Potencjalni Łowcy Okazów! 19 marca to Dzień Wędkarza! Wszystkim pasjonatom wędkarstwa z tej okazji chcielibyśmy życzyć czystych i rybnych wód w okolicy, spokoju nad wędką oraz samych pozytywnych emocji podczas wypraw wędkarskich – tych małych … Czytaj więcej

Relacja z Podlodowych Zawodów Wędkarskich o “Puchar Burmistrza Szczecinka”

W ubiegłą niedzielę – 14 lutego, Miasto Szczecinek i Okręg Koszaliński PZW zorganizowały sportowe podlodowe zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Szczecinka” – areną zmagań było jezioro Wilczkowo. Rywalizacja przebiegała w dwóch dwugodzinnych turach, w następujących kategoriach: Mistrzostwa Okręgu Koszalińskiego PZW, … Czytaj więcej

Film promujący Miasto SZCZECINEK!

„Szczecinek – wędkarskie eldorado” to nie tylko slogan. Aby się o tym przekonać obejrzyj ten film, a najlepiej wybierz się do nas z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu ze znajomymi. Nie wszyscy muszę wędkować, bo szereg atrakcji jakie mamy Wam … Czytaj więcej

1 2 3 4

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.