Kurs na patent sternika motorowodnego 2021

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie na patent sternika motorowodnego. Będzie również prowadzony osobny kurs holowania obiektu za motorówką. Cena każdego z kursów zawiera: wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Nart Wodnych oraz książkę „Vademecum motorowodne”.

Planowany termin: 16 – 18 lipca 2021

Wymagania do uzyskania patentu sternika motorowodnego:

  • ukończony 14 rok życia
  • zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia sternika motorowodnego:

  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Cena kursu na patent sternika motorowodnego: 590,00 zł plus opłata egzaminacyjna w wysokości 250,00 zł oraz koszt wydania patentu 50,00 zł.

Cena kursu na holowanie obiektu za motorówką: 390,00 zł plus opłata egzaminacyjna w wysokości 250 zł oraz koszt wydania patentu 50,00 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłatę egzaminacyjną w wysokości 125,00 zł oraz opłatę za wydanie patentu 25,00 zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Opłaty należy dokonać na konto SzLOT:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek:   86 8566 1042 0500 5231 5004 0001

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek Kurs na patent sternika motorowodnego.

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek
www.szlot.pl
e-mail: sekretariat@szlot.pl
Tel. +48 536 924 998

W sprawach technicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 607 579 989.

Aby zgłosić swój udział w kursie prosimy o pobranie poniższego formularza oraz odesłanie wypełnionego na adres mailowy: sekretariat@szlot.pl

Zapraszamy!