Jezioro Wierzchowo – leży w obwodzie rybackim nr 1 rzeki Gwdy. Ma 721 ha powierzchni, w najgłębszym miejscu 26,4 m, średnia głębokość wynosi 9,6 m, długość 11 km i szerokość 3,6 km. Jest doskonałym łowiskiem wielu gatunków ryb, zarówno drapieżnych jak i spokojnego żeru. Okazałe leszcze, dorodne płocie, złociste wzdręgi, czy też wielkie szczupaki i pasiaste garbusy – to wszystko możemy złowić w tym akwenie. Ponadto występuje w nim sieja i sielawa, oraz nieliczna populacja miętusa i węgorza. Użytkownikiem rybackim jest Gmina Wiejska Szczecinek, która bardzo mocna stawia na rozwój turystyki wędkarskiej.
Akwen ten ma urozmaiconą, liczącą niemal 30 km długości linię brzegową z wyraźnie zaznaczonymi pięcioma zatokami, dwoma długimi półwyspami i jedną wyspą znajdującą się w południowo-wschodniej części. Jego dno jest urozmaicone z licznymi spadami i głębinami oraz podwodnymi wzniesieniami. Najważniejsze z nich to:
– „Okoniowa górka” i „Piaski” (N 53°51’28.0499”, E 16°40’17.9243”);
– „Pod złamaną brzozą” albo „Naprzeciwko” (N 53°52’29.4067”, E 16°40’42.6435”);
– „Grossberg” – wielka górka (N 53°51’53.9713”, E 16°39’26.1684”)
– „Koński cmentarz” (N 53°51’34.1093”, E 16°38’50.8”).
Jezioro Wierzchowo słynie z wielkich szczupaków. Według Karola Zacharczyka, doskonałego dziennikarza i wędkarza, który wiele lat temu zakochał się w tym zbiorniku, ich populację można podzielić na dwie różniące się między sobą grupy. Pierwsza to ryby żyjące w głównej misie jeziora, odżywiająca się głównie rybami otwartej wody, czyli płocią, okoniem, sielawą i sieją. Druga, przebywająca przez cały rok w płytkich zatokach w pobliżu trzcinowisk, preferująca jako pokarm wzdręgę, której nieprzebrane stada zamieszkują właśnie te zatoki.
Szczupaki z otwartej części jeziora łowi się głównie wiosną (maj, czerwiec) w pobliżu tarlisk okonia, płoci i leszcza, czyli na porośniętych ramienicami rozległych podwodnych górkach i blatach. Latem przenoszą się one w głębsze partie jeziora, podążając za stadami sielawy, płoci i leszcza. Jesienią większość okazów łowi się tu w głębiach, w głównym plosie jeziora.
Zbiornik ten, z uwagi na bogatą ichtiofaunę, jest atrakcyjny wędkarsko przez cały rok. Każdy, bez względu na to czy łowi ryby spokojnego żeru czy też drapieżniki, znajdzie coś dla siebie. Od 2010 roku nie są tam prowadzone odłowy przemysłowe, a ponadto Gmina Wiejska Szczecinek, rokrocznie zarybia Wierzchowo pokaźną ilością narybku, który daje gwarancję tego, że przy odrobinie szczęścia, nawet niezbyt wytrawny wędkarz, może się tu poczuć jak w wędkarskim raju.
Ze względu na swe wyjątkowe w skali naszego kraju i Europy wartości przyrodnicze, którymi są rozległe łąki ramienicowe i rdestnicowe, jezioro Wierzchowo objęte jest ochroną w ramach programu Natura 2000 Jeziora Szczecineckiego. W jeziorze przez cały rok nie wolno łowić sieciami!

Jezioro Wierzchowo