Zawody Podlodowe o „Puchar Burmistrza Szczecinka”

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie wspólnie z Miastem Szczecinek organizuje w dniu 14.02.2021 r. na jeziorze Wilczkowo w Szczecinku otwarte zawody podlodowe o „Puchar Burmistrza Szczecinka”.

Startujący w zawodach rywalizują o:

 1. Puchar Burmistrza Szczecinka                  – wszyscy uczestnicy
 2. Mistrzostwo Szczecinka                              – wszyscy uczestnicy
 3. Mistrzostwo Okręgu PZW Koszalin         – tylko członkowie Okręgu PZW Koszalin

Obowiązujące zasady:

 • zawody zostaną rozegrane klasycznie, w klasyfikacji indywidualnej, w 2 turach po 2 godziny, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego,
 • otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 20 cm,
 • metoda połowu: mormyszka. 

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

 1. Zawodnik łowi jedną wędką, trzymaną w ręku, wyposażoną tylko w jedną mormyszkę.
 2. Informacje dotyczące sprzętu zawodnika:
  1. wędka podlodowa może być wykonana z dowolnego materiału;
  2. długość wędki minimum 30 cm;
  3. sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki;
  4. długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany, kolor i kształt mormyszki dowolny;
  5. zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną liczbę wędek zapasowych;
 3. Zabrania się:
  1. doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia;
  2. stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie trwania zawodów;
  3. używanie środków łączności w czasie trwania tur zawodów;
  4. używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 4. Limit dla jednej tury używanych zanęt wynosi maksymalnie do 2 litrów.
  1. Zanęta przy pomiarze objętości może być w stanie sypkim wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego.
  2. Zanęta musi być przedstawiona do kontroli w pudełkach (butelkach) z fabrycznym oznaczeniem pojemności.
 5. Limit przynęty dla jednej tury wynosi maksymalnie 1,5 litra.
 6. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna, nie później niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem zawodów w miejscach ustalonych w czasie odprawy technicznej.

Zgłoszenia i opłata startowa

Startowe od zawodnika wynosi 50 zł

Zgłoszenia udziału w zawodach można dokonać:

 • Osobiście: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek

Opłatę startową należy przekazać na konto: 86 8566 1042 0500 5231 5004 0001

Zgłoszenia i opłatę startową należy  wpłacić osobiście lub przesłać na konto SzLOT-u do dnia 11.02.2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania:

Komisja Sędziowska

Jan Kujawski              – Sędzia Główny

Bogusław Siwiela       – Sekretarz

Program zawodów

              700                             zbiórka zawodników

              730                             losowanie,

              855                             wejście zawodników na sektor

              900 – 1100                   I tura zawodów

            1100 – 12 45                  przerwa i ogłoszenie wyników I tury

            1255                             wejście zawodników na sektor

            1300 – 1500                   II tura zawodów

            1630                             ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

Sygnały w zawodach:

I sygnał           – 5 minut do rozpoczęcia tury zawodów – zawodnicy wchodzą na sektor/sektory i zajmują wybrane stanowiska – jeszcze nie wolno wiercić otworów!

II sygnał          – rozpoczęcie tury zawodów.

III sygnał        – 5 minut do zakończenia tury zawodów.

IV sygnał        – koniec tury zawodów.