ZAPISY DO II WIERZCHOWSKIEGO MEMORIAŁU KAROLA ZACHARCZYKA!!!

RUSZYŁY ZAPISY DO WIERZCHOWSKIEGO MEMORIAŁU KAROLA ZACHARCZYKA!!! Aby upamiętnić wyjątkowego wędkarza i promotora walorów jeziora Wierzchowo Karola Zacharczyka, Towarzystwo Miłośników Jeziora Wierzchowo wraz z Gminą Szczecinek, Powiatem Szczecineckim, Szczecinecką Lokalną Organizacja Turystyczną oraz Samorządową Agencją Promocji i Kultury organizują spinningowe … Czytaj więcej

Relacja z TROPHY SZCZECINEK 2019

Zapraszamy do oglądania materiału przygotowanego przez – niezawodną jak zawsze – HOOKA TV – Polska Telewizja Wędkarska Lepiej nie dało się ująć klimatu naszych zawodów! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zawodnikom – to Wy tworzycie tę imprezę i jedyną w swoim … Czytaj więcej

Klasyfikacja generalna do godz. 13:00!

Kochani! Przed nami ostatnie 30 minut trwania trzeciej edycji! Dlatego idąc za przykładem zeszłego roku od godziny 13-tej tabela KLASYFIKACJI GENERALNEJ nie jest aktualizowana! Lista zwycięców zostanie ooublikowana po oficjalnym ogłoszeniu wyników, które odbędzie się o godz. 19:15 w Kinie … Czytaj więcej

LOSOWANIE jezior TROPHY SZCZECINEK 2019!

Kochani! Nadszedł czas na podanie podziału drużyn, wg. którego będziecie startować pierwszego dnia na konkretnych jeziorach. Wg. tego podziału prosimy również o wodowanie łodzi już w czwartek, tj. 18.10.2019. na wylosowanych akwenach (ochrona będzie od godziny 14:00). Po krótkim wstępie … Czytaj więcej

Lista startowa TROPHY SZCZECINEK 2019

Kochani wędkarze , wędkarki, a także nasi dzielni kibice 😉 poniżej znajdziecie listę drużyn zakwalifikowanych do udziału w zawodach TROPHY SZCZECINEK 2019! Gratulujemy wszystkim, którym się udało i DO ZOBACZENIA w Szczecinku! Lp. TEAM KAPITAN imię ZAWODNIK imię 1. Yamaha … Czytaj więcej

Zapisy i nagrody TROPHY SZCZECINEK!

Zapisy na zawody TROPHY SZCZECINEK 2019 startują już o godzinie 12:00, dokładnie w samo południe 😉 W tym roku podwoiliśmy nagrody pieniężne, więc jest o co walczyć! W poniedziałek ogłosimy nazwy teamów, które wpisały się na listę i od tego … Czytaj więcej

1 2 3 4

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.